ویرگول
ورودثبت نام

agile

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۵۴.نویسندگان: ۹۱
جدیدترین‌ها
امید مجابی (یک اجایلیست)·
۲ ماه پیش

چابکی در عصر هوش مصنوعی

برای تغییر آماده باشید! توسعه محصول به صورت چابک در دوران هوش مصنوعی با دوره قبل از آن تفاوت خواهد داشت!
چابکی در عصر هوش مصنوعی
مهندسی نرم افزارخواندن ۱۶ دقیقه
۴
۴