چالش هفته! (چالش هجدهم: جنبش عمل!)

ما دائما به خودمان رشوه می‌دهیم. ما انواع و اقسام بهانه را در دسترس داریم که به خودمان بگوییم: «نمی‌توانیم.» نمی‌توانم، نمی‌توانم، نمی‌توانم؛ اما بدان که می‌توانی. این‌ها همه بهانه است. تو همه‌ی اقدامات مهم را به خودت وعده و وعید می‌دهی، و با فهرست بلند بالایی از دلایل، از انجام آن‌ها طفره می‌روی و تنها چیزی که پس از آن نصیبت می‌شود این است که تبدیل به یک آدم چرندگو می‌شوی. با این کار، تو بدتر از هرکس دیگری به خودت خیانت می‌کنی! (به نقل از کتاب «کتاب خودت را به فنا نده» اثر «گری جان بیشاپ»)

تمام دنیا به «جنبش اَمَل» یا «جنبش آرزو» قائل هستند ولی شاید کمتر از نیمی از مردم دنیا به «جنبش عمل» باور داشته باشند. باور داشتن به «جنبش امل» خیلی آسان است. شما می‌‎توانید در رختخواب هم به این جنبش اعتقاد داشته باشید ولی باور داشته به «جنبش عمل» نیازمند جُنبیدن و کار و تلاش بدون بهانه است.

خطاب به خودم و شما دوستان عزیز:

بدون تردید همین شما که دارید این یادداشت را می‌خوانید و خود بنده یک عالمه خواست و ایده‌‎ی نصفه نیمه داریم که به دلیل تنبلی و سایر بهانه‌‎های دیگر هنوز عملی نکرده‌‎ایم. کاری که مدت‌‎ها است باید انجام بدهیم و هنوز انجام نداده‌‎ایم. کاری که چند ماه است شروع کرده‌‎ایم ولی همچنان نیمه‌‎تمام رهایش کرده‌‎ایم. کتابی که چند ماه است خریده‌‎ایم تا بخوانیم ولی هنوز نخوانده‌ایم. دوستی که سه هفته است می‎‌‌خواهیم برویم او را ببینیم، ولی هنوز به دیدارش نرفته‌‎ایم. تصمیم بزرگی که مدت‌‎ها است گرفته‌‎ایم ولی به بهانه‎‌های مختلف تاکنون عملی‎اش نکرده‌‎ایم. اگر شب‌ها بدون خستگی به رختخواب برویم نشان دهنده‌ی این است که خیلی اهل عمل کردن و کار و تلاش نیستیم و از آن دست آدم‎هایی هستیم که بیشتر ادعا داریم و حرف می‌زنیم تا این‎که اهل عمل باشیم. اگر مایل بودید در یادداشتی با هشتگ‎های «چالش هفته» و «جنبش عمل» بنویسید که در چند وقت اخیر به کدام کار عقب افتاده‌ی خود عمل کرده‌اید؟ چه تصمیمی است که مدت‌ها است عملی نکرده‌اید؟ چرا نتوانستید عملی کنید؟

https://www.aparat.com/v/Ln9Up/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
خطاب به مسئولین گل‎سوز(!):

اگر یک تکانی به خودتان بدهید و با تلاش و کوشش خالصانه و صد البته غیرشعاری و غیر نمایشی، یک «جنبش عمل» واقعی به راه بیندازید، یواش یواش سایر «جنبش»‌های خوش‌رنگ و لعاب و معمولاً بی‌فایده به محاق خواهند رفت. همین‌قدر بگویم که اگر شب بدون خستگی شدید ناشی از کار زیاد برای حل مشکلات مردم به خانه‎ می‌‎روید، مسئول نالایقی هستید و جایگاه کس دیگری را اشغال کرده‌‎اید و به والله از رژیم منحوس و غاصب اسرائیل، منحوس‌تر و غاصب‌‎تر هستید!

شهید باکری در این عکس یک جوان ۲۸ ساله است ولی از شدّت خستگی ناشی از بی‎‌خوابی در منطقه‎‌ی عملیاتی همچون یک پیرمرد ۵۰ - ۶۰ ساله به نظر می‎‌رسد. این جوری این مملکت را حفظ کردند نه با وعده دادن، یک جا نشستن و بهانه‎‌جویی!
شهید باکری در این عکس یک جوان ۲۸ ساله است ولی از شدّت خستگی ناشی از بی‎‌خوابی در منطقه‎‌ی عملیاتی همچون یک پیرمرد ۵۰ - ۶۰ ساله به نظر می‎‌رسد. این جوری این مملکت را حفظ کردند نه با وعده دادن، یک جا نشستن و بهانه‎‌جویی!
گاهی:
آن کسی که می‌فهمد، همانی است که عمل می‌کند. و این نادرترین و بهترین اتّفاق ممکن است.
آن کسی که عمل می‎‌کند، همانی است که می‌‎فهمد. و این نیز نادرترین و بهترین اتّفاق ممکن است.
آن کسی که می‌‎‎فهمد، همانی نیست که عمل می‎‌کند!
آن کسی که عمل می‎‌کند، همانی نیست که می‎‌فهمد!
افسوس:
آن کسی که وعده می‎‌دهد، همانی نیست که عمل می‎‌کند!
آن کسی که عمل می‎‌کند، همانی نیست که وعده می‌دهد!
و حیف:
آن‎چه عقل‌پذیر است، گاهی عمل‌پذیر نیست!
یادداشت مرتبط از سهیل جان:
https://virgool.io/ghotiz/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%90-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-vnvhbidusmhf
یادداشت مرتبط از بنده با چاشنی خنده:
https://virgool.io/pluscriticism/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-ezd4cviekgo6
چالش هفته پیش که حتی به اندازه‎ی یک گالش (!) تحویل گرفته نشد!
https://virgool.io/weeklyChallenge/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-hukczwifqsrk
یادداشت‎های منتشر شده در هفته‌ی گذشته:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%87-nwwmnyosszcc
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-yqkibkcnpzis
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-gtat5jcbloxc
حُسن ختام:
https://www.aparat.com/v/uMFOC/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A7
یادداشت‎‌های پیشنهادی:
https://vrgl.ir/Bcafn
https://virgool.io/@andishgar/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-yt7wbdgoqlj5
https://virgool.io/LifeSkills/the-smell-of-flowers-brings-me-to-life-x8fh60wt5pce
https://virgool.io/@rabbit1381/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-axflj9rstb9w
https://virgool.io/@m_58757569/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-aug1ynef8ild
https://virgool.io/@dr.hasanvand1965/%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF-buwpaip3usaf
https://virgool.io/@Ermiak/%D8%B3%D8%A7%D9%84-2050-eexrflhftoel
https://virgool.io/@m_24321574/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-g5r5nyrpzqq0
https://virgool.io/@farzanehfoolady/%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D9%85-fotnbleaqlcr
https://virgool.io/@vahidvali/%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-v7wmm7vswaxd