عالم این خاک و هوا / گوهر کفرست و فنا / در دل کفر آمده ام / تا که به ایمان برسم. (مولانا)