من امین زمانی هستم. لیسانس، برق خوندم، از برق فرار کردم، پناه آوردم به mba و شعر. کارشناس تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ یه استارتاپم ولی خب، هیچی هنر و نوشتن نمیشه.