دکترای «مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی» دارم. از موسسان جادوبی هستم. از کار روی تحلیل داده و شبکه های اجتماعی تا تدریس هوش تجاری در دانشگاه از سوابقم است. در ویرگول، از همه چیز خواهم گفت ؛)


داستان خوانده‌نشده یک پیام‌رسان محبوب

داستان خوانده‌نشده یک پیام‌رسان محبوب
وقتی وایبر به یک باره فیلتر شد و همه کوچ کردند به سمت تلگرام، کمتر کسی...

جادوی هوش تجاری

جادوی هوش تجاری
هوش تجاری مدتی است نُقل محافل کسب‌وکارها شده...این که عرض میکنم «نقل»...

اینترنت با مغز ما چه میکند؟

اینترنت با مغز ما چه میکند؟
...زمان یک سوال حیاتی فرا رسیده است:-> علم، درباره تاثیر واقعی استفاد...

چگونه عملکرد پرسنل را می‌توان متر کرد؟

چگونه عملکرد پرسنل را می‌توان متر کرد؟
در مدیریت یک جمله آشنا داریم و آن هم این است که:اگر نتوانی سنجش کنی نم...

داشبورد مدیریتی و نیاز به آن

داشبورد مدیریتی و نیاز به آن
همه ما هم مدیریت می‌کنیم هم بر ما مدیریت می‌شود. (لطفا یک بار دیگر این...