فرزاد عالی‌نسب هستم، نویسنده کتاب عقربه‌های طلایی. به افراد و سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری و عملکردشان کمک می‌کنم.