دانش‌آموخته IT - اینجا از تجربه‌هام و چیز‌هایی که میدونم می‌نویسم