همیشه سخت تلاش می‌کنم برای رسیدن به موفقیت، به تکنولوژی، کارآفرینی، کسب و کار و اقتصاد علاقه‌مند هستم