عاشق رشد و یادگیری, در تلاش برای حفظ تعادل در زندگی، دوستدار ورزش و طبیعت و دوچرخه سواری، در تلاش برای یافتن معنای زندگی


دلایل نارضایتی من از شغل آکادمیک 4

دلایل نارضایتی من از شغل آکادمیک 4
قسمت های اول و دوم و سوم این نوشته را می توانید به ترتیب ...

ماجرای تغییر مسیر شغلی من از آکادمی به صنعت

بعد از 4.5 سال فعالیت به عنوان عضو هیات علمی پیمانی یک دانشگاه دولتی،...