اینجا داستان عکس‌ها را برایتان بازگو می‌کنم.می‌توانید نوشته‌های دیگرم را در وبسایت شخصی‌ام بخوانید: http://firstrole.ir/


بازسازی لحظه قطعی

بازسازی لحظه قطعی
جف وال Jeff Wall هانری کارتیه برسون را همگان با لحظه‌ٔ قطعی‌اش می‌شنا...

عکس قصه می‌گوید یا بیننده‌اش؟

عکس قصه می‌گوید یا بیننده‌اش؟
Zhang Yan اثر وقتی عکسی را می‌بینیم بنابر گذشتهٔ خود و بینش شخصی خ...

چه چیز زنانه است، چه چیز مردانه؟

چه چیز زنانه است، چه چیز مردانه؟
Ivan Ferrer در دنیایی که زندگی مي‌کنیم تضادها همیشه جذابیت و گیرایی‌ش...

عکسی که لرزه بر اندام‌مان می‌اندازد

عکسی که لرزه بر اندام‌مان می‌اندازد
عکس از Stephen Shames، فیلیپین، ۲۰۱۴ کودکان در ساحلی نشسته و موهای خی...

چرا داستان عکس‌ها را می‌نویسم؟

چرا داستان عکس‌ها را می‌نویسم؟
نمی‌دانم اولین بار چه زمانی بود که داستان یک عکس را خواندم. اما یادم...

از نوکِ مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند

از نوکِ مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند
عکس از یوریک کریم مسیحی، نمایشگاه تهران، غیر رسمی

در آغوش گرم خانوادهٔ فلفل

در آغوش گرم خانوادهٔ فلفل
عکس از ادوارد وستون (Edward Weston) شاید همه شهرت و آوازه و چیره‌دستی...