بحران‌های رسانه‌ای ابر آروان و جهنم ملبورن

بحران‌های رسانه‌ای ابر آروان و جهنم ملبورن
۲۹ نوامبر ۱۹۹۷ «پیتر هور» از میان تماشاگران ورزشگاه کریکت ملبورن به زم...