تفکر تمشکی؛ یکی از راه های رسیدن به سعادت و بهروزی در دنیا و آخرت، داشتن تفکری نو با نگرش‌های تازه‌ای می‌باشد که ریشه‌ای درست داشته باشند. آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/kamyararbabzi