ویرگول
ورودثبت نام

حیات

شروع نوشتن
پست‌ها: ۶۰.نویسندگان: ۴۴
جدیدترین‌ها
عاطفه عزیزی·
۲ ماه پیش

مرا ببخش اگر بابونه ای را له کردم که او انگیزه حیات داشت

دیشب خواب دیدم گل بابونه ای هستم. کمی قبل از درخشش خورشید، هوا تاریک تر از پیش از خود می‌شد و مرا در خود فرو می برد، یاس سرتاسر من میشدم و…
مرا ببخش اگر بابونه ای را له کردم که او انگیزه حیات داشت
محیط زیستخواندن ۲ دقیقه
۳
۲