ویرگول
ورودثبت نام

زهرا قاسمی زاده

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۹.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
°یک عدد زهرا •·
۱ روز پیش

خانه ی من:

نامه ای برای تویی که نمیدانم میخوانی اش یا نه! امیدوارم که این نامه را بخوانی:)
خانه ی من:
خانوادهخواندن ۲ دقیقه
۱
۱