مطالب مرتبط با

طنز

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۵۰

تقویم تاریخ : دومیلیون سال پیش در چنین روزی...

تقویم تاریخ : دومیلیون سال پیش در چنین روزی...
* جدیدترین کشفیات علمی در هفته‌ای که گذشت:- سنگ، خوردن نه!- آتش، داغ...

استامینوفن تو رو به شربت سرفه قسم برگرد!

استامینوفن تو رو به شربت سرفه قسم برگرد!
نمی دونم طبع استامینوفن نازک بود یا پوست ما کلفته؟!استامینوفنی که تب و...