مطالب مرتبط با

طنز

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۰

طنزک خاطره بازی!(قسمت سوم:سیگار برگ!)

طنزک خاطره بازی!(قسمت سوم:سیگار برگ!)
پدرم ازون سیگاریهای تیر بود.روزی دو تا سه پاکت سیگار می کشید.اینقدر سی...

آخرین سامورایی

فرشاد سامورایی وقتی منو از دور دید دستش رو گذاشت پشت گردنش و شروع کرد...

نامه‌ای از گرگ‌دره

نامه‌ای از گرگ‌دره
به بهانه رفتار منزجرکنندۀ اخیر چند انسان سنگدل با چند کودک معصوم ، #ط...

خودخوری، خودزنی،خودکشی

من همیشه از این حجم مزخرف بودن خودم تعجب می‌کنم! گاهی از تعجب زیاد شاخ...