مطالب مرتبط با

طنز

تعداد کل نوشته‌ها: ۹۴

تاریخ بلغمی یا تاریخ تبری!-قسمت هفتم

تاریخ بلغمی یا تاریخ تبری!-قسمت هفتم
سی و یک:دل رحم!از دل رحمی کسی می گفت که من به خوبی از جرم و جنایت ها و...

تا تقی به توقی میخوره میلیارد بشین

یک سری هستند از هر چیزی پول در می‌آورند. سیل و زلزله و ترافیک که هیچ،...

بدبختی، بدبختی و بازهم بدبختی

آخرین فیلم ژانر اجتماعی که تو سینما دیدم، کلی خرج رو دستم گذاشت. بعد...