ویرگول
ورودثبت نام

مرد میهن آبادی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۵.نویسندگان: ۱۶
جدیدترین‌ها
Emily·
۶ روز پیش

بر خلاف جریان آب شنا کن

حال افرادی میآیند و به من و امثال من می‌گویند دید کهنه،مغز پوسیده،طرز فکر قدیمی
بر خلاف جریان آب شنا کن
زنانخواندن ۲ دقیقه
۱۷
۴