ویرگول
ورودثبت نام

فرهنگ

شروع نوشتن
پست‌ها: ۶۶۴۷.نویسندگان: ۳۰۲۸
جدیدترین‌ها
کیمیا اسکندری·
۱۰ ساعت پیش

شاملو، نارسیسیسم، گرین‌فِلَگ! + در باب بلوغ عاطفی

شاید برچسب نارسیسیم(الگوی رفتاری خودشیفتگی در رابطه) که جدیداً دارد بدون کنتور انداختن روی پیشانی عالم و آدم زده می‌شود، اتفاقاً اقتضا و ضر…
شاملو، نارسیسیسم، گرین‌فِلَگ! + در باب بلوغ عاطفی
رابطهخواندن ۲ دقیقه
۲
۰