دانشجوی نرم‌افزار کامپیوتر هستم و اینجا از روزانه‌های خودم می‌نویسم. از مسائلی که بهش فکر می‌کنم و بنظرم توجه به اون‌ها مهمه تا اخبار دنیای تکنولوژی و سینما و کتاب!