دانشجوی مهندسی کامپیپوتر... علاقه مند به کتاب / تاریخ / پایتون / اندروید / لینوکس. معرفی کتاب هایی که میخونم رو با عنوان "پالپ" اینجا منتشر میکنم