من الاهه ام شایدم الهه. اصلا مگه فرقی داره؟!یه دانشجوی تاتر که دلش می‌خواد ذهنش رو خالی کنه... حالا فرقی نمی‌کنه روی برگه یا هرجای دیگه:)