من الاهه‌ام شایدم الهه. اصلا مگه فرقی داره؟! یه دانشجوی تیاتر که دلش می‌خواد ذهنش رو خالی کنه... حالا فرقی نمی‌کنه روی برگه یا هرجای دیگه:)