مشاور، مدرس و مجری بازاریابی با تمرکز بر محتوا، ۲۲ سال تجربه‌ی نویسندگی.