من فقط یه کارشناس محتوا هستم که از نوشتن لذت می‌برم. یه زمانی همه اتفاقات روزمره رو می‌نوشتم تا اینکه به این نتیجه رسیدم یادآوری خاطرات تلخ، کامم رو تلخ‌تر می‌کنه. الان اینجام که فقط آروم بگیرم. همین