مطالب مرتبط با

امید

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۱

امید در تاریکی

امید در تاریکی
تاریکی.از واقعی ترین چهره های تاریکی عدم حضور نور نیست، بلکه عدم اعتقا...

به بهانه غیبت.

به بهانه غیبت.
صرفا کمی درد و دل برای مرتب کردن ذهن، اگه وقت خوندن ندارین چیزی رو از...