مطالب مرتبط با

داستان کوتاه

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۲۶

چهار دقیقه

چهار دقیقه
دقایقی عجیب بر مرد گذر کرد. اینکه می‌گویم دقایق، منظورم فقط گذاشتن ی...