مطالب مرتبط با

دلنوشته

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۶۰

موفق باشید!

موفق باشید!
در درمانگاه،وقتی پشت مطب پزشکی می نشینی یا می ایستی که روی درش نوشته ا...

زن ذلیل!

زن ذلیل!
گفت:«فلانی خیلی زن ذلیله!»گفتم:«از کجا فهمیدی؟!»گفت:«خانمش به خانم من...