مطالب مرتبط با

دلنوشته

تعداد کل نوشته‌ها: ۵۲۵

من، تب‌دار، اینجا نشسته‎ام...

من، تب‌دار، اینجا نشسته‎ام...
من اینجا نشسته ام، دقیقا همینجا وسط بلبشوی خاطره‌های تو، وسط تاریک روش...