مطالب مرتبط با

دلنوشته

تعداد کل نوشته‌ها: ۳۱۴

در ستایس خال و...؟!

در ستایس خال و...؟!
مادرم گفت:«سیب خال زده تر از این نبود برداری؟بذار کنار یکی دیگه بردار!...

انتقام به سبک یه کفترباز!

انتقام به سبک یه کفترباز!
اولش فکر می کردم این کارش سهویه.ولی چند باری که رفتم سر قفس کفتراش،دید...

دلم یک مرد می خواهد!

دلم یک مرد می خواهد!
آری!دلم یک مرد می خواهد.نه مردی که مرا در آغوش کشد.نه مردی که در سکوت...

آیا ما برای "کود شدن" خلق شده ایم؟!

آیا ما برای "کود شدن" خلق شده ایم؟!
عالم هستی کجاست؟به چه محدوده ای عالم هستی می گویند؟آیا عالم هستی فقط ه...