ویرگول
ورودثبت نام

رئالیسم

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۱.نویسندگان: ۹
جدیدترین‌ها
کانال شِوی·
۷ ماه پیش

سبک رئالیسم در نقاشی

رئالیسم یک سبک هنری است که در آن هنرمندان سعی می‌کنند واقعیت را آنطور که هست، به تصویر بکشند. این سبک در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه و سایر…
سبک رئالیسم در نقاشی
هنرخواندن ۲ دقیقه
۲
۱