ویرگول
ورودثبت نام

فلسفه یونان

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۲.نویسندگان: ۸
جدیدترین‌ها
فرهاد امین لو·
۲ ماه پیش

رواقی گرایی مدرن

رواقی گرایی مدرنرواقی‌گرایی یک فلسفه یونان باستان است که بینش‌های قدرتمندی برای کنار آمدن با ناملایمات و زندگی با هدف حتی در میان همه دیوان…
رواقی گرایی مدرن
فلسفهخواندن ۷ دقیقه
۳
۰