از من می شنوی با دزد محلّه تونم رفیق باش!

پدر بزرگوارم:«با همه رفیق باش.هیچ کس رو از خودت نرون!»،در پاسخ به نصیحت او:«بابا!یعنی حتی با اونی ام که دزده رفیق باشم؟!»،پدرم:«با اونم رفیق باش.ولی باهاش دزدی نرو و توی دزدیشم شریک نشو.در حد یک سلام و والسلام باهاش رفیق باش.اینقدرش اگر هیچ نفعی نداشته باشه،ضرری هم نداره!»

حقیقتش با این نصیحت پدرم مشکل داشتم تا این که چند روز پیش،یکی از دوستان ماجرایی رو تعریف کرد که کم و بیش به صحّت نصیحت مذکور پی بردم.داستان گفت و گو محور زیر(گفت و گوی تلفنی)برگرفته از همون ماجرایی است که دوستم تعریف کرد.با کمی چاشنی طنز:

 • آقا جمیل؟!
 • جونم،بفرما!
 • خوبی داداش؟!
 • شما؟
 • من رضام پسر حاجی علی نونوا.
 • رضا جوجوی خودمونی؟!
 • خودمم جمیل جون.خوبی؟
 • خدا رو شکر.راضیم به رضای خودش.
 • غرض از مزاحمت،یه کاری باهات داشتم.
 • مزاحمت کدومه،بفرما.هر کاری باشه در خدمتم.
 • حقیقتش ماشین یکی از فامیلامون رو نیم ساعت پیش دزد زده،می خواستم ببینم کار شما نیست؟
 • ماشینش چی بوده؟
 • پراید نقره ای.
 • کجا پارک کرده بود؟
 • کوچه ی کناری مسجد.
 • گفتی فامیلتونه؟!
 • آره!
 • ای بخشکی شانس!
 • شرمنده خداوکیلی.این بنده ی خدا از شهرستان اومده بوده دو روز مهمون ما باشه.رفته مسجد نمازش رو بخونه بعدش بیاد خونه ی ما که اومده دیده ماشینش نیست.زنگ زد به من گفت ماشینم رو بردند.اینجوری شد که دیگه مزاحم شما شدم!
 • اگه وضعش خوبه بی خیال شو!کار و کاسبی خیلی خراب شده.چند وقته هر چی دزدیدیم مالِ آشنا بوده!
 • نه والّا اگه وضعش خوب بود که پراید سوار نمی شد.بنده ی خدا آبدارچی شرکته.این ماشین رو هم با کلّی قرض و قوله خریده!
 • ای بابا!خودکار دم دستته؟
 • آره!
 • این آدرسی که می گم رو بنویس.برید ماشینش رو بردارید.
 • صبر کن...بگو بنویسم؟
 • ...!
 • ...؟!جدی می گی؟!نیم ساعته چه جوری ماشین رو تا اونجا بردی؟تا اونجا که دو ساعت راهه!
 • داداش این کارمونه دیگه.نمی تونیم ماشین رو بدزدیم بذاریم دو تا کوچه اونورتر که!
 • جمیل جان دمت گرم.ان شاءالله جبران کنم.کاری نداری؟
 • کاری ندارم،فقط مژدگونی ما یادت نره!
 • چقدر باید تقدیم کنم؟!
 • این دفعه رو مهمون من باش!
 • دستتم درد نکنه،تعارف نکن بگو.
 • نرخ امسال یک میلیونه.ولی شما چون رفیق قدیمیم هستی پونصد بده.
 • جمیل جون ارزون تر حساب کن،مشتری شیم!!!
 • والّا خودت که می دونی تا موقعی که دلار هنوز چهار و دویست بود من به دویست تومنم راضی می شدم. ولی الان دیگه کمترش برام نمی صرفه.یعنی اصلاً به دردسرش نمی ارزه.
 • باشه.بازم دمت گرم.شماره کارتت رو بده بریزم به حسابت!
 • قابلی نداره.دیر نمی شه!
 • نه آقا حساب حساب کاکا بردار.اینجور که اوضاع این مملکت داره پیش می ره ما حالا حالاها با شما کار داریم.
 • ای کاش همه مثل شما خوش حساب بودن.شما که غریبه نیستی دو ماه پیش ماشین فک و فامیل عباس ماست بند رو زدم،پا در میونی کرد بهش برگردوندم،هنوزه که هنوزه قراره یک میلیون بده.این دفعه که ماشین فک و فامیلش رو زدم،می گم من نبردم.می برم اوراقش می کنم،می فروشم.اون موقع می فهمه یه من ماست چقدر کره داره!
 • راست می گی.دیگه به این راحتی نمی شه به کسی اطمینان کرد.جمیل جون شماره کارتت و بده می خوایم با این بنده خدا سریع بریم ماشین رو بیاریم!
 • آقا شرمنده.به زحمت انداختمتونا!
 • همین که ماشین رو برگردوندی لطف کردی!
 • آقا جمیل شماره کارتش رو می ده!
 • خداحافظ!
 • خداحا...آهان راستی...
 • بفرما!
 • به فامیلتون بگو از بابت ماشین حلال کنه.یه مقدارم از اون نخود کشمش های توی داشبورش خوردم.بگو راضی باشه!
 • فامیلمون می گه حلال حلال.نخود کشمشام نوش جونت.خداحافظ.
 • خداحافظ.به حاجی سلام برسون.
 • خوبیتو می رسونم!

دو مطلب دیگر که در همین هفته منتشر کردم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D9%81%D8%AA-gg0rs5d3xr1y
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7-u82urd7sx88g
فهرست نوشته هایی که توی روزهای گذشته خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@Soheila.Rajaie/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-p30krghtkzio
https://virgool.io/@Hooman.mazin/safdar-vol8zuprioln
https://virgool.io/@fatemehp1100ali/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85-upsgaatdw5xz
https://virgool.io/@zibamaghrebi/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%85-eklbxlnag1cx
https://virgool.io/@Zehnesammi/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87-notjrcvkzaae
https://virgool.io/@Kha/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF-qipazpyb47ke
https://virgool.io/@reza.kordi89/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85-nzuujc4sykix
https://virgool.io/@nakbary1381/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8E%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8F%D8%B1%DB%8C-vfdsnncdqta3
https://virgool.io/@zibamaghrebi/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-tg9onqogbp4m
https://virgool.io/@karshenas.javan/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85-ygy8pe0okoab
https://virgool.io/@zibaheidari/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-eholpsyanyua
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام:کتاب گرترود؛هرمان هسه:

راهی را که برگزیدم به کدامین سوی رهنمونم خواهد بود؟چه راه جنون‌آمیزی و چه ناهموار است این راه،مگر به بیراه‌ه ام کشاند.بگذار تا به هر ناکجا آبادی که می‌خواهد ببرد،من این ره را می‌پویم.