بهترین آرامش تبدیل فکر به واژه است... یک عاشقِ نوشتن از همه چیز و همه جا


اپل بازیچه ی سیاست! حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور

اپل بازیچه ی سیاست! حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور
چند روز پیش بود که اخباری مبنی بر حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ ا...