مطالب مرتبط با

روزمره نویسی

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۴

11 آذر - منظم شدن استرس زاست!

11 آذر - منظم شدن استرس زاست!
آیا بعد از نوشتن پست دیشب من دیگه نرفتم سراغ وقت گذرونی تو اینستا و تو...

ایشون فقط فوسه تمرین کردن؟ مدلای دیگه بلد نیستن؟ ( شب چهارم)

خب خب خب،‌ خودم می‌دونم دیشب ننوشتم. به روم نیارید. ولی واقعا شب دیر ر...

درود بر تو مکبث!‌ درود بر سپهسالار گلامز! (شب سوم)

درود بر تو مکبث!‌ درود بر سپهسالار گلامز! (شب سوم)
نوشته‌ٔ امشب رو با یه‌عکس شروع می‌کنم از مترو.سریع‌ترین دوندهٔ متروی ت...