مطالب مرتبط با

روزمره نویسی

تعداد کل نوشته‌ها: ۶

وقتی باران می‌بارد

شاید شب خوب نخوابیده باشی و یا بدتر با هزار فکر و خیال شوم چشمانت را ب...