مطالب مرتبط با

روزنوشت

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۴۷

چُم

چُم
چهارده مهر آمد و گذشت و من ماندم با سالی که منتهی می‌شود به سی سالگی....

آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم (۱۵ برج سنبله سنه ۱۳۹۷)

آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم (۱۵ برج سنبله سنه ۱۳۹۷)
مدتی نبودیم، خودمان نیز نمی‌دانیم چقدر دلتنگمان بودید و چند نفر تلفات...

وقتی بچه بودم(سوم راهنمایی)

وقتی بچه بودم(سوم راهنمایی)
از هر دوره و سنی در گذشته تصویری در ذهن دارم و تصاویری که دنباله‌شان...