مطالب مرتبط با

روزنوشت

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۱۰

آب در کوزه و می به کف و یار در جوار و ما تشنه لبان یا آرسنال - تاتنهام و حناق، داربی اربابی را بچسب (۲۳ برج حوت سنه ۱۳۹۶)

آب در کوزه و می به کف و یار در جوار و ما تشنه لبان یا آرسنال - تاتنهام و حناق، داربی اربابی را بچسب (۲۳ برج حوت سنه ۱۳۹۶)
متشکرم. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. هولمان نکنید. تصدق شما. بسیار...

الْانَ إِنْکَسَرَ ظَهْری ..... یا چرا مقاومت در برابر تغییر سبک زندگی از اوجب واجبات است (۲۱ برج دلو سنه ۱۳۹۶)

الْانَ إِنْکَسَرَ ظَهْری ..... یا چرا مقاومت در برابر تغییر سبک زندگی از اوجب واجبات است (۲۱ برج دلو سنه ۱۳۹۶)
بفرمایید. دلتان خنک شد پدر سوخته‌های غربگرای مهاجم فرهنگی- علمی- هنری؟...