ویرگول
ورودثبت نام

هوا فضا

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۰۳۸.نویسندگان: ۱۶۱۵
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۱ روز پیش

59. علم‌خوانی: جدال زمین و خورشید بر سر مرکز بودن

حالا زمین مرکز بود چی میشد؟
59. علم‌خوانی: جدال زمین و خورشید بر سر مرکز بودن
علومخواندن ۲ دقیقه
۲
۰