پشت پرده اتفاقات زندگی ما

پشت پرده اتفاقات زندگی ما
ماجرای پشت پرده‌ی تک‌تک اتفاقات زندگی ما این است که: ما آفریده شده‌ایم...