مطالب دسته‌‌بندی

داستان

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۵۰۶

مدرسه، زندان است یا هتل؟ مسئله این است!

مدرسه، زندان است یا هتل؟ مسئله این است!
شاید نویسندگان مشهوری چون ساموئل آر.دیلنی، شرلی جکسون، فرن لبوویتز و س...

شارلاتان!

شارلاتان!
گفت:آبجی!دربست؟گفتم:نه!می رم با تاکسی می رم.گفت:آبجی!امشب تاکسی های شی...