مطالب دسته‌‌بندی

داستان

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۹۶۴

معاملات بورس 20 آبان 97

شلعاب در قیمت هایی پایین اضافه کردم نصف چیزی که فروخته بودم اگر پایینت...

آهن و گیلاس

آهن و گیلاس
این مثل آن یکی نیست. مزه خوبی دارد، هر چند به نظر می‌رسد مزه‌اش به خاط...