مطالب مرتبط با

خاطره

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۷

سادگی، یگانه منجی بشر

سادگی، یگانه منجی بشر
هم کلاس جدیدم در محیط تحصیلی تازه بین سوال هایمان در مورد شوهر آن یکی...

طنزک خاطره بازی!(قسمت سوم:سیگار برگ!)

طنزک خاطره بازی!(قسمت سوم:سیگار برگ!)
پدرم ازون سیگاریهای تیر بود.روزی دو تا سه پاکت سیگار می کشید.اینقدر سی...

شخصیت‌های خاص (قسمت اول)

شخصیت‌های خاص (قسمت اول)
سری قبل که درمورد قضیه مامان مرغامون نوشتم یهو یاد کل جانورهایی که این...

خاطره بازی!(قسمت دوّم:سبیلوی غیرمترقبه!)

خاطره بازی!(قسمت دوّم:سبیلوی غیرمترقبه!)
چند سال پیش زمانی که اتوبوس های بنز 302 با اون ظاهر نجیبشون داشتند آخر...