مطالب مرتبط با

خاطره

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۲

معلمی کردم ندانستم همی، کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند!

معلمی کردم ندانستم همی، کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند!
شغل تدریس با اقوام ما چنان عجین شده که افراد خانواده و فامیل یکی در می...

کارمند و کارفرما؛ تفاوتی که من دیدم

کارمند و کارفرما؛ تفاوتی که من دیدم
دو ماه فرصتی شد تا در یکی از استارت‌آپ‌های حرفه‌ای کارآموزی کنم. به چه...