مطالب مرتبط با

خاطره

تعداد کل نوشته‌ها: ۶۷

دیدن یار بعد دوسال...

بار اولی بود که به قصد دیدنش قرار بود 10 ساعت راه رو برم. شوق دیدنش تو...

مادری که ادب نداشت!

مادری که ادب نداشت!
داشتم دکور عوض می‌کردم و کل مغازه روی هوا بود. همون موقع یه پسربچه کوچ...

وقتی بچه بودم (دوم راهنمایی)

وقتی بچه بودم (دوم راهنمایی)
از هر دوره و سنی در گذشته تصویری در ذهن دارم و تصاویری که دنباله‌شان...

بهترین جایزه

بهترین جایزه
هفت هشت ساله بود. موهای مشکی بلندش رو پشت سرش بافته بود و دست در دست پ...

دختر قانع، مادر نگران

دختر قانع، مادر نگران
وایساده بود جلوی قفسه عروسک‌ها و با دقت به تک‌تک‌شون نگاه می‌کرد. به ی...