مطالب مرتبط با

خاطره

تعداد کل نوشته‌ها: ۹۴

همه جات با هم کار نکنه!

همه جات با هم کار نکنه!
پشت میزم نشسته بودم و یک دستم خودکار بود و صورتحساب رو چک میکردم ، ت...